„Spitzenfelder“
   
Daat as e Grupp vun 5 Léit di Oberkrainer Musek (Slavko Avsenik ) maachen.
 
D’Besetzung as:
Klarinett: Duhr Serge
Trompett a Gesang: Gilson Marc,
Accordéon: Kohl Alex
Guitar: Lamesch Claude
Tuba, Bass Guitar a Gesang: André Nobbes